top of page

Privacybeleid

Jouw privacy bij JVM Metaal

JVM Metaal, gevestigd aan de Spoorlaan 33, 3959 BG Overberg, (hierna: “JVM”, “JVM Metaal”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.jvmmetaal.nl en van haar klanten die via deze website een offerte aanvragen. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van jou als bezoeker van onze website en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepassing van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op elk(e) websitebezoek, transactie of overeenkomst die via deze website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende jouw bezoek en/of gebruik van onze website, zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website bevatten of waarvan een link op onze website staat.

1. Gegevens die wij verzamelen

JVM Metaal biedt de mogelijkheid voor het aanschaffen van complete op maat gemaakte stalen deuren, trappen en hekwerken, en alle varianten daarop, inclusief ontwerp, montage en aanverwante artikelen. In het kader van onze dienstverlening kunnen wij jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

• Gegevens die door jou worden verstrekt

JVM Metaal verzamelt de gegevens die je achterlaat als je onze website bezoekt of een offerte- of contactformulier invult, zoals je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en de bestanden die door jou worden ge-upload en daarnaast je e-mailadres om de bevestiging van je aanvraag te kunnen toezenden. Je e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer je dat invult op de website door je in te schrijven voor een nieuwsbrief, informatieblad of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens over je wanneer je online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice. Ook is het mogelijk dat wij je contactinformatie verzamelen als je deelneemt aan promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten.

• Gegevens die wij automatisch verzamelen

JVM Metaal verzamelt tevens gegevens die wij ontvangen op basis van jouw gebruik van onze diensten en jouw bezoek aan onze website en eventueel andere websites die vanaf onze website toegankelijk zijn. Zo verzamelen we bijvoorbeeld jouw IP-adres en het type webbrowser dat je gebruikt, maar ook de datum en tijd van jouw bezoek aan onze website.

2. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JVM Metaal gebruikt functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. JVM Metaal gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat we bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we vermeld dat je deze zelf kunt aanpassen.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

3. Wat doen we verder met jouw gegevens?

Jouw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

• Acceptatie, verwerking en uitvoering van jouw aanvraag

Jouw gegevens worden gebruikt om je aanvraag te verwerken, in te plannen, uit te voeren, en te installeren op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je aanvraag. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: Dienstverleners om email- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van klantenservice.

• Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven

We kunnen je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail, direct mail, telefoon (inclusief SMS en push notificaties) of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een co-branded wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner en zullen dan producten of diensten van een derde aanbieder of dienstverlener bevatten. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail worden verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Gaat het hierbij om e-mail, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden of ga naar “nieuwsbriefgegevens” in je account.

• Reviews

We horen graag over jouw ervaringen met onze website en onze producten. Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via sociale media, onze website of aan onze klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) samen met je naam (of overige persoonsgegevens) die je ons hebt gegeven, verder gebruiken.

• Promoties en prijsvragen

Als je meedoet aan een promotie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres, e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals foto´s. Zo kunnen we de promotie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.

• Onderhoud en ontwikkeling van onze Website

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je deelname te vragen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dat onderzoek in opdracht voor ons uit. Wij geven dergelijke bedrijven dan jouw e-mailadres of telefoonnummer, die zich natuurlijk ook aan dit Privacybeleid moeten houden.

• Fraude

Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.

• Verbetering van onze klantenservice

Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd en bewaard. Je helpt ons zo bij analyses en de verbetering van onze klantenservice.

• Klantengroepen maken

Om onze marketing te richten op de juiste doelgroep gebruiken we klantmatchlijsten als onderdeel van onze Google Ads en Meta-advertentieactiviteiten. Hierin worden e-mailadressen van onze klanten in versleutelde vorm aan Google of Meta doorgegeven en zijn hierin dus niet te herleiden naar jou als persoon. Bij de verwerking van je gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan JVM Metaal samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen. JVM Metaal kan ook overige aan haar gelieerde vennootschappen inschakelen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, waarbij je persoonsgegevens als onderdeel van je gegevens, verwerkt kunnen worden. JVM Metaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen.

4. Openbaarmaking aan derden

 JVM Metaal zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je installatie. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo spreken we met die bedrijven af dat het hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als wij omgaan met jouw gegevens. JVM Metaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Beveiliging

JVM Metaal gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken.

 

Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met onze klantenservice of mail naar info@jvmmetaal.nl.

6. Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JVM Metaal, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jvmmetaal.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

 

JVM Metaal wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

7. Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

 

Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit privacybeleid, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan via Website de of per telefoon via 0343 – 700 210. Stuur je ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar info@jvmmetaal.nl of per brief naar Spoorlaan 33, 3959 BG Overberg.

bottom of page